باحضور فرماندار سردشت مانور اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی شهرستان برگزار شد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، امروز چهارشنبه ۱ مرداد ماه سال جاری باحضور اقصی نخشی پور فرماندار و رئیس مدیریت بحران شهرستان سردشت، مانور اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی با شرکت دستگاه های ۱۷ گانه سطح شهرستان و یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستانهای مهاباد و پیرانشهر در اراضی حد فاصل روستاهای ملاشیخ - بیزیله با "رمز یا الله "برگزار شد


 فرماندار سردشت گفت: هدف از اجرای این مانور ارزیابی توان عملیاتی ادارات شهرستان و نیروهای منابع طبیعی در اطفاء حریق در جنگل ها و مراتع، آمادگی پرسنل و چگونگی مدیریت بحران در هنگام حریق، فراهم کردن تجهیزات در حالات اضطراری،رفع نواقص احتمالی،ایجاد تعامل و هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران، بررسی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ پیشگیری از وﻗﻮع حریق در جنگل ها و مراتع است

.
 نخشی پور" مشارکت کمی و کیفی نیروهای عمل کننده عضو مدیریت بحران شهرستان های سردشت، مهاباد و پیرانشهر در این مانور را بسیار خوب ارزیابی کرد.


وی اظهار داشت: با توجه به خشکیدگی پوشش گیاهی جنگل ها ومراتع، احتمال وقوع حریق در شهرستان وجود دارد و چنانچه تمهیدات لازم به منظور حفظ آمادگی و چاره اندیشی برای مقابله با آن انجام نشود، آتش سوزی ها در ابعاد گسترده ایجاد و خسارت فراوانی در پی خواهد داشت.

 

نخشی پور رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان سردشت با اشاره به نقش مهم مردم محلی در جلوگیری از گسترش آتش سوزی در مراتع، افزود: از روستاییان، بهره برداران، سازمان های مردم نهاد، دهیاران و شوراهای عزیز روستاها درخواست داریم تا نسبت به آتش سوزی در مراتع حساسیت نشان داده و با مشاهده آتش سوزی حتما مراتب را با شماره تلفن امداد جنگل و مرتع 1504 اطلاع رسانی نمایند تا ستاد مدیریت بحران،یگان حفاظت منابع طبیعی سریعاً به موضوع رسیدگی و وارد عمل شوند.