اقصی نخشی پور، فرماندار سردشت از محل برگزاری هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور بازدید کرد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت صبح امروز(پنج شنبه) ۱۱ دیماه سالجاری فرماندار سردشت به همراه صداقت نماینده سازمان اداری استخدامی کشور دراستان،سمیعی مدیر آموزش وپرورش شهرستان، حسنزاده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  از محل برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های دولتی که در دانشگاه پیام نور،مدرسه منوجهری،مدرسه انقلاب و.... سردشت برگزار شد بازدید کردند.این دومین بار است که یک آزمون استخدامی کشوری در سردشت برگزار می شود و ۱۱۶۴نفر در آن شرکت کردند.
 و تعداد ۵۵۳ آقا و ۶۱۱خانم در آن شرکت داشتند.