بازدید میدانی فرماندار شهرستان سردشت از بازارچه مرزی کیله :

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت، امروز(پنجشنبه) ۱۸ددیماه سالجاری ،اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت به همراه فرماندهان نیروهای نظامی وانتظامی باحضوردر بازارچه نسبت به بازدید میدانی از منطقه و بازارچه مرزی  کیله اقدام و مشکلات بازارچه را مورد بررسی قراردادند.