#ویدئو_کنفرانس « صادقی؛ معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی» با فرماندار سردشت واعضای شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان:

#گزارش_تصویـری

▫️امروز(پنجشنبه ۲۴مهرماه ۱۳۹۹)
 

➖ جلسه ویدئو کنفرانس شورای ساماندهی مبادلات مرزی در آذربایجان غربی به ریاست صادقی معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی و با حضور اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت  و مسئولین ذیربط شهرستان برگزار شد؛