دیدار فرماندار با امام جمعه شهر ربط

«نژاد جهانی» فرماندار سردشت و‌جمعی از مسئولین شهرستان روز شنبه ۱۵ دیماه در شهر ربط حضور یافتند و‌ با ماموستا ابوبکری امام جمعه  ربط دیدار کردند.