فرماندار سردشت:

معلولان باید بتوانند همانند یک شهروند از امکانات جامعه بهره مند شوند

معلولان باید بتوانند همانند یک شهروند از امکانات جامعه بهره مند شوند
اولین جلسه مناسب سازی فضاهای اداری و شهری به منظور بهره مندی معلولان از امکانات جامعه برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری سردشت جلسه مناسب سازی فضای شهری با حضور فرماندار سردشت در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.این جلسه با هدف برنامه ریزی برای مناسب سازی فضاهای شهری و همچنین فضاهای اداری جهت بهره مندی معلولان از خدمات شهری و اداری برگزار شد.
فرماندار سردشت در این جلسه توجه به مشکلات معولان را اولوت وظایف مدیران و همه شهروندان عنوان کرد و گفت: شوراها و شهرداری های 4 شهر باید برنامه ریزی منظم و مدونی با قابلیت اجرایی ارائه دهند و در راستای مناسب سازی کلیه اماکن شهری جهت بهره مندی معلولان و کم توانان اقدام کنند.
فرماندار خاطر نشان کرد: یکی از اهداف مهمی که در صورت راه اندازی دولت الکترونیک محقق خواهد شد خدمت به معلولان و عدم نیاز به حضور انان در اداره است فلذا تمامی ادارات ملزم به هماهنگی با ادارات کل خود جهت تسریع در راه اندازی سیستم دولت الکترونیک هستند.
نخشی پور یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران ادرات را مناسب سازی فضای اداری عنوان کرد و افزود: نصب زنگ معلولین در بیرون از اداره، تعین یک نفر پرسنل برای پاسخگویی به مراجعات معلولان، توسعه و تجهیز میز خدمت در اداره و تعجیل در پیگیری درخواست های انان مواردی است که مدیران باید اجرا کنند.

در ارزشیابی ادارات بهزیستی سطح استان به لحاظ مناسب سازی فضای اداری، اداره بهزیستی سردشت مقام دوم استانی در سال 97 را بدست آورد.

# نظر : 0