بررسی مشکلات "روستای بیتوش "ازتوابع بخش مرکزی

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، صبح دوشنبه ۲۲اردیبهشت ماه باحضور اقصی نخشی پورفرماندارشهرستان سردشت،امام جماعت راتب، اعضای شورای اسلامی و دهیاری روستای بیتوش مشکلات "روستای بیتوش "با موضوعات؛

🔸️پیگیری آسفالت مسیرروستای اسب میرزا __  بیتوش

🔹️پیگیری مدرسه ۶ کلاسه روستا

🔸️بهبود و ارتقاءمرکز درمانی بهداشتی روستا بیتوش

 درمحل دفتر فرماندار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.