سرپرست فرمانداری سردشت مطرح کرد؛

مواد مخدر یکی از زمینه های انحراف اجتماعی است

مواد مخدر یکی از زمینه های انحراف اجتماعی است

مواد مخدر یکی از زمینه های انحراف اجتماعی است 

سرپرست فرمانداری سردشت گفت : مواد مخدر یکی از زمینه های انحراف اجتماعی است که خانواده میتواند در پیشگیری از آن  نقش اساسی ایفا کند. 

اقصی نخشی پور در جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر اضمن تقدیر از تلاش نیرویهای نظامی و‌انتظامی در راستای پیشگیری از خرید و فروش مواد مخدر گفت: مقابله و‌مبارزه با توزیع، خرید و فروش مواد مخدر بسیار ضروری است و‌در کنار آن تلاش خانواده ها نیز حائز اهمیت است.

وی افزود: اگر خانواده ها سالم باشند قاعدتا گرایش به مصرف مواد مخدر نبوده یا خیلی کم خواهد بود و جامعی سالم خواهیم داشت. 

سرپرست فرمانداری سردشت تصریح کرد: خانواده هایی که اعتقادات دینی قوی دارند و از آموزه های دینی پیروی میکنند از اعتیاد و گرایش به مواد مخدر  پرهیز می کنند.

وی با اشاره به کارکرد مثبت خانواده در کاهش آسیب ها تاکید کرد: باید با ایجاد همبستگی بیشتر در بین خانواده ها بنیان آن را تحکیم‌کرد تا از گزند و‌آسیب های ناشی از مصرف مواد مخدر محفوظ کرد.

 

# نظر : 0