️بازدیدمیدانی فرماندار شهرستان سردشت از معدن طلای روستای باریکایی (بخش ربط)

️بازدیدمیدانی فرماندار شهرستان سردشت از معدن طلای روستای باریکایی (بخش ربط)

- یک شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

✍روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت