دیدار سرپرست فرمانداری سردشت با امامان جمعه سردشت و ربط