بازدید سرزده سرپرست فرمانداری از امور آب و فاضلاب روستایی

بازدید سرزده سرپرست فرمانداری از امور آب و فاضلاب روستایی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری، سرپرست فرمانداری سردشت صبح امروز بصورت سرزده از امورآب و فاضلاب روستایی بازدید کرد

اقصی نخشی پور ضمن بازدید از واحدهای اداری  و دیدار با کارمندان از نزدیک در جریان امورات و نحوه خدمات رسانی قرار گرفت.