شورای حفاظت منابع آب شهرستان سردشت تشکیل جلسه داد

این جلسه با ریاست" آزاد محمد پور " معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و با حضور اعضای شورای به منظور بررسی مشکلات برداشت آب از سطح رودخانه های شهرستان برگزار شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان سردشت ، در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و بیان راهکار و پیشنهاداتی در جهت رفع مشکلات حوزه آب ، موضوعات مختلفی ، تعیین سهم حقابه شرب و کشاورزی از رودخانه‌های سطح شهرستان، مدیریت آب در شرایط بحرانی و جلوگیری از چاه‌های غیرمجاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
براساس گزارش این جلسه میزان بارندگی امسال در سطح شهرستان 370 میلیمتر بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد کاهش و نسبت به داز مدت 5 درصد کاهش داشته است.