سفر یک روزه استاندار آذربایجان غربی به سردشت- گزارش تصویری