ویدئو_کنفرانس « شهریاری؛ استاندار آذربایجان غربی» و اعضای ستاد مدیریت کرونا با فرمانداران و ستادهای استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا:


▫️ عصر(شنبه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۹)
➖#ویدئو_کنفرانس « شهریاری؛ استاندار آذربایجان غربی» و اعضای ستاد مدیریت کرونا با فرمانداران و ستادهای استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا

➖ "هفتــادو سومین " جلسه ویدئو کنفرانس ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در آذربایجان غربی به ریاست استاندار آذربایجان غربی و با حضور اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت  برگزار شد؛