اجرای پروژه سه راه مراغان – شلماش

 

سه شنبه 30 اردیبهشت ماه

بازدید اقصی نخشی پور فرماندارشهرستان سردشت به همراه معاون  برنامه‌ ریزی و امور عمرانی فرمانداری و رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای از اجرای پروژه سه راه مراغان – شلماش