دیداروسرکشی فرماندارسردشت از خانواده معظم شهدا:

 

🔺️حضور " اقصی نخشی پور" فرماندارشهرستان سردشت در منزل شهید عمر بایزیدی در سردشت 

✍روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان سردشت 

- دوشنبه ۱۳بهمن ماه ۱۳۹۹
🆔