بازدید دکتر علیخانی؛ از اقامتگاه بوم گردی سطح شهرستان

🔺بازدید دکتر علیخانی؛ معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ایی معاون اول رئیس جمهور از اقامتگاه بوم گردی سابات روستای بزیله

➖سه شنبه: ۲۷آبان ماه ۱۳۹۹

✍روابط عمومی و اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان سردشت