ششمین مرحله توزیع اقلام بهداشتی( ماسک ومحلول ضد عفونی )دربین جانبازان مصدمین شیمیایی:

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری،  صبح امروز دوشنبه 8 اردیبهشت ماه "جلسه برنامه ریزی توزیع اقلام بهداشتی" دربین خانواده های مصدومین شیمیایی شهرستان سردشت باحضور اقصی نخشی پورفرماندار شهرستان سردشت ،رئیس اداره اطلاعات،رئیس بنیادشهید وامور ایثارگران و نماینده مدیریت شبکه بهداشت ودرمان در محل دفتر فرمانداربرگزار گردید.

نخشی پور گفت:8500 ماسک،1562 محلول ضدعفونی در طی 5 مرحله توسط اداره بنیاده شهید وامورایثارگران شهرستان توزیع شده است.

مقام عالی شهرستان افزود: 5000 ماسک ، محلول ضد عفونی در ششمین مرحله دربین جانبازان مصدومین شیمیایی وجانبازانی 10 درصدو5 درصد که تاحالا موفق به دریافت ماسک و محلول ضد عفونی نشده اند بزودی توسط اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران توزیع خواهد شد.