جلسه بررسی مسائل و مشکلات مرغداران شهرستان سردشت:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری؛ امروز سه شنبه ۱۵ مهرماه با ریاست اقصی نخشی پور  فرماندارشهرستان سردشت ، معاون برنامه ریزی فرمانداری ،مدیر جهاد کشاورزی ،روسای ادارات صمت ،دامپزشکی،تعاون روستایی و اتحادیه مرغداران جلسه با محوریت مسائل و مشکلات مرغداران شهرستان در محل اتاق جلسات فرماندار برگزارشد.