اطلاعیه استعفای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ستاد انتخابات کشور  طی اطلاعیه ای استعفای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تا مورخ 25 خرداد ماه 1402 اعلام کرد.