فرماندار در نشست با روسای ادارات حوزه سلامت و بهداشت گفت:

طرح ملی بیمه سلامت اجباری عمده مشکلات حوزه درمان را مرتفع خواهد کرد

طرح ملی بیمه سلامت اجباری عمده مشکلات حوزه درمان را مرتفع خواهد کرد
در جلسه ای با حضور فرماندار جزئیات طرح بیمه سلامت اجباری مورد بحث و بررسی قرار گرفت

فرماندار سردشت بیمه را رکن اصلی یک جامعه توسعه یافته عنوان کرد و افزود: طرح فراگیر کردن بیمه سلامت یکی از برنامه های دولت تدبیر و امید در راستای طرح تحول سلامت بود و در لیست اقدامات ماندگار دولت تدبیر و امید ثبت خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت روز شنبه 98/8/4 در نشستی با حضئر فرماندار و روسای مجموعه ای از ادارات حوزه سلامت، جزئیات مربوط به طرح ملی بیمه سلامت اجباری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نخشی پور طرح بیمه سلامت اجباری را یک طرح بسیار ارزشمند خواد و خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این طرح ضمن بهره مندی اقشار کم توان و بی بضاعت جامعه از مزایای بیمه، عمده مشکلات حوزه بهداشت و درمان برطرفخواهد شد.
حمید کشاورزی ریاست بیمه سلامت سردشت در خصوص این طرح گفت: طرح بیمه سلامت اجباری با هدف برخورداری تمامی اقشار جامعه از خدمات بیمه ای اجرا خواهد شد.وی افزود این طرح با همکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد و پس از شناسایی دهک های کم درامد و بی بضاعت جامعه، بیمه این افراد بصورت رایگان صادر خواهد شد.سامانه ثبت نام این طرح در چند روز آینده فعال خواهد شد.

# نظر : 0