پروژه تامین آب شرب روستای مزرعه به بهره برداری رسید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت، در ششمین روز از بزرگداشت هفته دولت، پروژه تامین آب شرب روستای مزرعه به نیابت از طرحهای مشابه در روستاهای بریسو و باریکایی با اعتبار ۳ میلیار و ۷۰۰ میلیون ریال و مجموع سه روستا ۶میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار افتتاح شدند.

با اجرای این طرحها تعداد ۱۲۳ خانوار با جمعیت ۵۲۳ نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار شدند.