تکمیل زیرساخت های مرزی برای تحول اقتصادی در دستور کار قرار دارد

تکمیل زیرساخت های مرزی برای تحول اقتصادی در دستور کار قرار دارد

استاندار آذربایجان غربی گفت: با توجه به موقعیت ویژه استان در همجواری با سه کشور، تکمیل زیرساخت های مرزی برای تحول اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سردشت، محمدصادق معتمدیان در حاشیه بازدید از مرزهای تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت به همراه معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، تکمیل زیرساخت های مرزی از جمله کیله سردشت را از اولویت های استان برای رونق اقتصادی دانست و گفت: برای بهره مندی از ظرفیت مرز به عنوان یک پیشران مهم توسعه، از همه توانمندی های ملی و استانی بهره خواهیم برد.

 

وی رفع موانع صادرات و واردات در مرز کیله سردشت را از جمله اقدامات در دست اجرا عنوان کرد و افزود: با توجه به تاکیدات ریاست محترم جمهور مبنی بر تقویت دیپلماسی منطقه ای و استفاده از ظرفیت مرز برای تحول اقتصادی، تلاش داریم با اقدامات اساسی نسبت به بهبود معیشت مرزنشینان اقدام نماییم. 

 

استاندار آذربایجان غربی گفت: با تلاش مرزنشینان و نیروهای جان برکف نظامی و انتظامی، امنیتی و مرزبانی امنیت پایدار به عنوان رکن اساسی تحول اقتصادی در مرزها ایجاد شده است.

 

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور به همراه استاندار آذربایجان غربی امروز با سفر به شهرستانهای پیرانشهر و سردشت علاوه بر بازدید از مرزهای تمرچین و کیله و بخش های مختلف این دو پایانه از جمله شرکت های مستقر، پایانه، گمرک ،بازارچه و بازارچه اشکان با مردم نیز دیدار نموده و در جلسه ای نسبت به بررسی راهکارهای ایجاد تحول اقتصاد مرزی بحث و تبادل نظر نمودند.