دیدار فرماندار و اعضای شورای اداری با امام جمعه سابق شهرستان سردشت