بازدید میدانی فرماندار سردشت از بازارچه مرزی کیله :

✍به گزارش روابط عمومی فرمانداری، امروز یکشنبه ۶ مهرماه؛ اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت بهمراه بایرامی فرمانده هنگ مرزی،کارشناسانی از وزارت کشور و استانداری، حقیقی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار و مسئولین ذیربط شهرستان از بازارچه مرزی کلیه بازدید میدانی کردند.