آغاز اجرای راهبرد نظارت های میدانی از دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی

اجرای راهبرد نظارت های میدانی از دستگاه های اجرایی استان به دستور استاندار آذربایجان‌غربی آغاز شد.

اطلاعیه

به دستور استاندار آذربایجان غربی:

آغاز اجرای راهبرد نظارت های میدانی از دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی

در راستای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، سند تحول دولت مردمی، تاکیدات ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و برنامه های استاندار محترم آذربایجان غربی مبنی بر ضرورت توجه به سه راهبرد عدالت، رضایت و بهره وری در بین دستگاه های اجرایی، در گام نخست از اجرای راهبرد نظارت های میدانی دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی ، مردم شریف استان می توانند مسائل و مشکلات خود در خصوص عملکرد بانک کشاورزی را به مدت یک هفته از زمان انتشار اطلاعیه با سامانه ارتباط مردم و دولت 111 در میان گذاشته و یا با حضور در بانک کشاورزی استان به آدرس ارومیه- خیابان کاشانی- پلاک 114 و اداره کل بازرسی استانداری نسبت به ارائه و ثبت شکایت و مسائل خود به بازرسین استانداری مستقر در این بانک اقدام نمایند.به اطلاع مردم شریف و نجیب آذربایجان غربی می رساند که دولت مردمی نسبت به ارتقای رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه های اجرایی با سیاست شفافیت برای مردم، رضایتمندی مردم و پیگیری مطالبات مردم در راستای مردم‌محوری به صورت جهادی و بدون مماشات عمل خواهد کرد. لذا انتظار می رود تا مردم در تعاملی فراگیر با شماره تماس 111 خدمتگزاران خود را در این مسیر یاری کنند.