فراخوان عمومی (تاسیسات رفاهی و خدماتی بازارچه مرزی کیله سردشت)

فراخوان عمومی (تاسیسات رفاهی و خدماتی بازارچه مرزی کیله سردشت)
استانداری آذربایجان غربی( فرمانداری شهرستان سردشت) در نظر دارد در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و تنظیم قانون بخشی از مقررات مالی دولت، تأسیسات رفاهی وخدماتی بازارچه مرزی کیله را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یک سال واگذار نماید.

بسمه تعالی

                                                                               فراخوان عمومی( مرحله اول)

استانداری آذربایجان غربی

فرمانداری شهرستان سردشت سال 1399

استانداری آذربایجان غربی( فرمانداری شهرستان سردشت) در نظر دارد در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و تنظیم قانون بخشی از مقررات مالی دولت، تأسیسات رفاهی وخدماتی بازارچه مرزی کیله را با مشخصات ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یک سال واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به سایت (www.sardasht-ag.ir)  فرمانداری شهرستان سردشت مراجعه و بسته اسناد مزایده را از تاریخ چاپ آگهی08/05/99 لغایت 16/05/99 شخصاً به آدرس ذیل در مهلت مقرر تحویل داده شود. 

 مهلت تحویل اسناد مزایده به مزایده­ گزار :  از مورخه 08/05/99  لغایت   16/05/99

آدرس :  سردشت- فرمانداری شهرستان سردشت واحد اداری مالی

زمان مزایده و بازگشایی پاکت­ ها: رأس ساعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 19/05/99 در محل سالن جلسه فرمانداری سردشت مفتوح و قرائت و تا آخر وقت اداری همان روز نتایج مربوطه اعلام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در مزایده  5 % مبلغ اجاره پایه سالیانه را به شماره حساب 0108358159008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی سردشت بعنوان تضمین شرکت در مزایده پرداخت و اصل فرم مربوطه را بهمراه سایر مدارک ارائه نماید.( متقاضیان شرکت در مزایده باید شماره حساب بانک ملی جهت بازپرداخت 5درصد مبلغ اجاره پایه داشته باشند)

لیست اماکن قابل واگذاری

ردیف

نام شهرستان

نام مکان مورد اجاره

مدت اجاره

مبلغ پایه اجاره بهاء  کارشناسی  ماهیانه   ( به ریال)

مبلغ پایه اجاره بهاء  کارشناسی  سالانه   ( به ریال)

مبلغ تضمین 5 درصد اجاره بهاء کارشناسی سالانه
 ( به ریال)

1

سردشت

سوپرمارکت شماره 1

یکسال

5.000.000

60.000.000

3.000.000

2

"

سوپرمارکت شماره 2

"

5.000.000

60.000.000

3.000.000

3

"

سوپرمارکت شماره 3

"

5.000.000

60.000.000

3.000.000

4

"

اغذیه فروشی شماره 1

"

5.000.000

60.000.000

3.000.000

5

"

اغذیه فروشی شماره 2

"

5.000.000

60.000.000

3.000.000

6

"

میوه فروشی شماره 1

"

5.000.000

60.000.000

3.000.000

7

"

میوه فروشی شماره 2

"

5.000.000

60.000.000

3.000.000

8

"

میوه فروشی شماره 3

"

5.000.000

60.000.000

3.000.000

9

"

قصابی

"

5.000.000

60.000.000

3.000.000

10

"

چایخانه

"

5.000.000

60.000.000

3.000.000

11

"

قنادی شماره 1

"

5.000.000

60.000.000

3.000.000

12

"

قنادی شماره 2

"

5.000.000

60.000.000

3.000.000

13

"

رستوران

"

12.000.000

144.000.000

7.200.000

14

"

بیمه ماشین آلات سنگین

"

100.000.000

1.200.000.000

60.000.000

15

"

باسکول با تجهیزات متعلقه

"

20.000.000

240.000.000

12.000.000

16

"

آژانس تاکسی تلفنی

"

5.000.000

60.000.000

3.000.000

17

"

تخلیه و بارگیری ( ساماندهی کارگران )

"

15.000.000

180.000.000

9.000.000

18

"

ادوات ماشین آلات سنگین

"

15.000.000

180.000.000

9.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره: در صورت متقاضی  شرکت در مزایده مورد ردیف 14 (بیمه ماشین آلات) ؛ بایستی از طریق بیمه گزارقانونی و دارای مجوز رسمی نمایندگی شرکت های معتبر نسبت به بیمه نمودن ماشین آلات و شرکت در مزایده  اقدام شود.

می توانید اسناد مزایده را در لینک های پایین به ترتیب دانلود نمائید. یا می توانید به کانال تلگرامی www.t.me/tabsardasht  مراجعه نمائید.

1- آگهی وتوضیحات کامل فراخوان مزایده 99 ( دانلود)

2- پاکت A4 جهت بسته بندی پاکت های شماره 1 و 2 و3 (دانلود)

3- پاکت فرم 1 A5 ( جهت فرم شماره 1) (دانلود)

4- پاکت فرم 2 A5 ( جهت فرم شماره 2) (دانلود)

5- پاکت فرم 3 A5 ( جهت فرم شماره 3) (دانلود)

افرادی که متقاضی شرکت در مزایده بیمه ماشین آلات هستند باید شرایط ذیل بصورت کامل رعایت نمایند.

بدینوسیله به اطلاع می رساند با عنایت به برگزاری مرحله اول فراخوان مزایده تأسیسات خدماتی و رفاهی بازارچه کیله و عدم متقاضی برای بیمه ماشین آلات،واگذاری صنف خدماتی بیمه از طریق یکی از بیمه های معتبر با پرداخت ماهیانه قیمت کارشناسی ممکن بوده،فلذا شرایط واگذاری بیمه ماشین آلات در بازارچه کیله بشرح ذیل اعلام می گردد.بدیهی است درصورتی که بیمه گر معرفی شده از سوی مشارالیه بعنوان نماینده قانونی در بازارچه هیچ کدام از شرایط اعلامی را نداشته باشد واگذاری به متقاضی "کان لم یکن" تلقی میگردد.

  1. بیمه گر بایستی نماینده قانونی خود را بعنوان مستأجر طی نامه رسمی و صدور بیمه نامه معتبر
    ( مسئولیت مدنی ،شخص ثالث و سایر)را به موجر (فرمانداری شهرستان سردشت) معرفی نماید.
  2. با توجه به شرایط فعلی بازارچه کیله از جمله فاقد دیوار کشی مناسب،فاقد دوربین مدار بسته،فاقد پارکینگ برای کلیه ی خودروهای داخل بازارچه ،بیمه گر بایستی نسبت به مسئولیت مدنی،بیمه شخص ثالث،بیمه بدنه خودروهای ایرانی و عراقی و همچنین افراد داخل بازارچه (ایرانی و عراقی)متعهد بوده و در صورت هرگونه رخداد اتفاق،نسبت به پرداخت غرامت و خسارت ناشی از اتفاقات رخ داده شده را اقدام نماید.
  3. بیمه صادر با توجه به شرایط کنونی بازارچه بدون قید و شرط در شرح بیمه صادر از جمله عنوان نصب دوربین و سایر موارد،در این شرایط بیمه نامه مذکور قابل اعتبار می باشد.
  4. از زمان شروع فعالیت بازارچه تا اتمام فعالیت روزمره همه افراد داخل بازارچه و خودروهای مشروحه بند 2 که در بازارچه کیله فعالیت می کنند بیمه بوده و بیمه گر متعهد به پرداخت هزینه های ناشی از اتفاقات و رخداد های آن خواهد بود.

با توجه به اینکه وسعت بازارچه کم بوده و خودروها با سرعت تردد نمی کنند، پرداخت خسارت جانی و خسارات خودروهایی ایرانی و عراقی را بایستی برابر تعهدات کامل بیمه نامه پرداخت شود.