بررسی مشکلات "احداث ساختمان کتابخانه عمومی ابن سینا "

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، باحضور اقصی نخشی پورفرماندارشهرستان سردشت،خدایاری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی،خانم معصومی مدیرکل کتابخانه عمومی،واوی امام جمعه سردشت،اعضای انجمن کتابخانه ابن سینا و جمعی ازمسئولین ذیربط مشکلات "احداث ساختمان جدید کتابخانه عمومی ابن سینا "با موضوعات؛

  • پیگیری تغییر نقشه کتابخانه ازطریق اداره راه وشهرسازی
  • واگذاری احداث ساختمان به پیمانکار
  • پیگیری احداث مجتمع فرهنگی شهرهای ربط و میرآباد
  • پیگیری کتابخانه نیمه تمام شهرنلاس
  • حل بدهی اجاره بهای کتابخانه ابن سینا
  • پرداخت نیم درصد عوارض شهرداری ها به کتابخانه ها
  • واگذاری اتاقی در اداره فرهنگ و ارشاد جهت امورات ادارت کتابخانه
  • پیگیری انتقال کتابخانه از محل کنونی به ساختمان اداره تبلیغات اسلامی

درمحل سالن اجتماعات فرمانداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

درپایان خدایاری،اززحمات گل بهار سواره در سمت سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر و طی حکمی حسن حسنزاده را به عنوان سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت منصوب نمود.