ملاقات عمومی فرمانداربا مردم شریف شهرستان سردشت:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری،امروزدوشنبه 14 مهرماه 1399 ملاقات مردمی اقصی نخشی پورفرماندارشهرستان سردشت با شماری از شهروندان این شهرستان درمحل فرمانداری برگزارگردید.