همایش روحانیون سردشت در هفته دولت برگزار شد(گزارش تصویری)