باریاست " اقصی نخشی پور" فرماندارشهرستان سردشت؛جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا برگزار شد :

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت، امروز( پنجشنبه) ۹ بهمن ماه سالجاری؛ جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونابا محوریت 《 گزارش آخرین وضعیت بیماری کرونا در شهرستان》باریاست اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت و اعضای ستاد مبارزه با بیماری کرونا در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.