شهرک صنفی، ظرفیتی مهم برای سرمایه گذاری و توسعه اشتغال در شهرستان سردشت است

شهرک صنفی، ظرفیتی مهم برای سرمایه گذاری و توسعه اشتغال در شهرستان سردشت است

فرماندار سردشت به همراه بخشدار بخش ربط ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ربط از شهرک صنفی این شهر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت ، لقمان خسروپور فرماندار شهرستان سردشت در جریان این بازدید توسعه شهرک‌ صنفی-تولیدی را عاملی مهم برای رشد ظرفیت اشتغال و سرمایه گذاری و نهایتا رونق شهرستان دانست و گفت : از این منظر موانعی که در حال حاضر پیش روی ایجاد شهرک صنفی قرار گرفته، باید مرتفع شوند.

عملیات احداث شهرک صنفی شهر ربط  در مساحتی به متراژ 2 هکتار در سال 94 شروع شده بود که تا سالجاری عملیات احداث آن متوقف شد. در سالجاری با توافقات فی مابین شهرداری و مالکان مقرر شد تمامی مالکان نسبت به احداث واحدهای تجاری خود اقدام کنند تا شهرک راه اندازی شود.

همچنین شهرداری تمام تعهدات زیادی که بر عهده داشت انجام داده و مقرر گردید شهرداری نیز نسبت به6 احد تجاری با اعتباری بالغ بر 11 میلیارد ریال اقدام کند.