دیدار رئیس تامین اجتماعی سردشت با فرماندار به مناسبت هفته تامین اجتماعی:

دیدار رئیس تامین اجتماعی سردشت با فرماندار به مناسبت هفته تامین اجتماعی:
اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت در این دیدار ضمن تبریک هفته تامین اجتماعی و تشکر از حضور رئیس تامین اجتماعی عنوان نمود کمترین نارضایتی ها از سوی تامین اجتماعی شهرستان گزارش شده و این نشان از وظیفه شناسی و خدمات رسانی مناسب این مجموعه در شهرستان می باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،امروز چهار شنبه ۲۵ تیرماه،محمودی رییس تامین اجتماعی سردشت به مناسبت هفته تامین اجتماعی با حضور در دفتر فرماندار این شهرستان به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت

اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت در این دیدار ضمن تبریک هفته تامین اجتماعی و تشکر از حضور رئیس تامین اجتماعی عنوان نمود کمترین نارضایتی ها از سوی تامین اجتماعی شهرستان گزارش شده و این نشان از وظیفه شناسی و خدمات رسانی مناسب این مجموعه در شهرستان می باشد.

نخشی پور افزود البته برخی از نارضایتی ها نشأت گرفته از برخی قوانین می باشد که این موضوع را نیز می توان با روی گشاده و پاسخ و استدلال مناسب برای ارباب رجوع قابل تحمل نمود.