در راستای پیگیری و مصوبات دستاوردهای سفر دکتر رخشانی مهر؛ رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به شهرستان سردشت :

▪️برگزاری جلسه ای با حضور مهندس حسین پور؛ نماینده مردم شریف شهرستان، دکتر رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، فرمانداران ، شهرداران و روسای اداره آموزش و پرورش شهرستان های سردشت و پیرانشهر در تهران 

🔖 شنبه ۴ دیماه ۱۳۹۹