در 8 ماه آینده خطوط ریلی استان تجاری و اقتصادی می شود / اتصال خطوط ریلی ارومیه به مرز سرو و تبریز یک مطالبه مردمی است

استاندار آذربایجان غربی:

در 8 ماه آینده خطوط ریلی استان تجاری و اقتصادی می شود / اتصال خطوط ریلی ارومیه به مرز سرو و تبریز یک مطالبه مردمی است

استاندار آذربایجان غربی گفت: در یک برنامه ریزی و زمان بندی 8 ماهه، پروژه تجاری سازی و اقتصادی کردن خطوط ریلی استان انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان امروز در حاشیه بازدید از زیرساخت های حمل و نقل ریلی استان که با همراهی معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور انجام شد، افزود: پیگیر تامین اعتبارات لازم برای توسعه و تکمیل زیرساخت های خطوط ریلی و چهار ایستگاه ارومیه، نقده، مهاباد و میاندوآب هستیم.

وی با اشاره به برخی نواقص در خط ریلی ارومیه، نقده، مهاباد و میاندوآب که در سال 97 به بهره برداری رسید، خاطرنشان کرد: در سفر اخیر ریاست جمهوری، اعتبارات ویژه جهت تکمیل ایستگاهها و توسعه زیرساخت های اقتصادی خطوط ریلی استان اختصاص یافت.

استاندار آذربایجان غربی همچنین به رایزنی ها با مجموعه های راه و شهرسازی و برنامه و بودجه کشور جهت جذب بودجه های مورد نیاز اشاره کرده و افزود: اتصال خطوط ریلی ارومیه به مرز سرو، نقده به مرز تمرچین و ارومیه به تبریز و افزایش تعداد و کیفیت قطارهای استان یک مطالبه مردمی است که برای تحقق آن نیازمند حمایت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور هستیم.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز در حاشیه این بازدید از برنامه ریزی برای توسعه بخش مسافری و باری خطوط ریلی استان خبر داده و گفت: در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت خطوط ریلی آذربایجان غربی و توسعه بخش باری راه آهن استان، هماهنگی های لازم با پیمانکاران انجام شده است.

عباس خطیبی همچنین از یک برنامه ریزی 8 ماهه برای تخصیص اعتبارات توسعه خطوط ریلی استان خبر داده و افزود: رویکرد و هدف این شرکت، آماده کردن شرایط جهت اقتصادی کردن و انتقال بار توسط خطوط ریلی در آذربایجان غربی است.