پویش 2914 (در خانه بمانیم) درشهرستان سردشت آغاز شده است:

فرماندار شهرستان سردشت گفت برای قطع زنجیره انتقال شیوع ویروس کرونا پویش 2914(درخانه بمانیم)آغاز شده است

فرماندار شهرستان سردشت گفت برای قطع زنجیره انتقال شیوع ویروس کرونا پویش 2914(درخانه بمانیم)آغاز شده است
فرماندار شهرستان سردشت گفت برای قطع زنجیره انتقال شیوع ویروس کرونا پویش 2914(درخانه بمانیم)آغاز شده است. در این پویش از مردم عزیز درخواست شده است که از 29 اسفند تا 14 فروردین ضمن تعطیلی کسب و کار و ترددهای غیر ضروری در خانه بمانند.

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری،  صبح 29 اسفنداقصی نخشی پورگفت: پیام شهرستان سردشت به عنوان نگین سبز گردشگری غرب کشوربه هموطنان ایرانی این است که لطفا به مقصد شهرستان سردشت سفرنکنند زیرا هیچ گونه خدماتی به مسافرین وگردشگران عزیزدرشهرستان سردشت ارائه نمی شود.

نخشی پور افزود درسال 99 امکان پذیرش و اسکان مسافران نوروزی در قالب کمپ ها،مدارس ها،مهمانسراها،و اقامتگاه های بوم گردی و امثال آن وجود ندارد.

رئیس ستاد شهرستانی پیشگیری ومقابله با ویروس کرونا عنوان کرد امکان برپایی چادر در هیچ نقطه ای از شهرستان نیست.

باتوجه به اینکه مردم شهرستان درخانه خود را قرنطینه کرده اند و به پویش 2914 پیوسته اند از هموطنان خواست آنها نیز در خانه بمانند تا چرخه انتقال ویروس کرونا قطع شود.