جلسه ساماندهی مشارکت های مردمی و خیرین سلامت در راستای پیشگیری، مقابله و کنترل بیماری کرونا:

  فرماندار شهرستان  ضمن تبریک سال نو وتسلیت به خانواده بیماران کرونا و آرزوی صحت و سلامتی برای مبتلایان،اززحمات پرستاران ،پزشکان،و کادر درمانی،خیرین سلامت و داوطلبین اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد و از همه کسانی که در حوزه سلامت خدمت می کنند تا باری از دوش جامعه بردارند تقدیر و تشکر کرد.

نخشی پور گفت:ساماندهی مشارکت مردمی و خیرین سلامت متمرکزواز حالت جزیره ای خارج شود وآمارنیازمندان شهرستان استخراج،تا جلوی تداخل  یا تکاثرگرفته شودوبصورت برابر نیازمندان از امکانانت بهرمندگردند

فرماندارافزود:ما درسه حوزه شهری،شهرستانی وبین شهری فعالیت داشته ایم 400خانواربالای70 در صد مصدومان شیمیایی تحت قرنطینه هستندوامکانات لازم تهیه وبرای بقیه مصدومان شیمیایی که تعدادآنها1518 نفرهستندبامدیرکل بنیادشهیدوامورایثارگران استان تماس وتقاضای کمک ویژه به شهرستان سردشت داشته ام

نخشی پورخاطرنشان کرد: در سطح استان،اولین جلسه ویژه پیشگیری ازبیماری کرونابرای شهرستان سردشت به جهت وجودمصدومان شیمیایی تشکیل گردیده است.

دکتر نحشی پور در پایان افزود: امروز ما و جهان در وضعیت بحرانی قرار داریم وبرضرورت اتحاد، همدلی ومهربانی تمامی شهروندان که مهمترین آیتم موفقیت است تاکید کردند.