چهاردهمین جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان سردشت برگزار شد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت،امروز یکشنبه ۵ مرداد ماه سال جاری، چهاردهمین جلسه ستاد مدیریت بیماری کرونا شهرستان باریاست اقصی نخشی پور فرماندارو با حضور رئیس دادگستری ، اعضای شورای تامین و سایر مسئولین ذیربط و دستور کار" بررسی آخرین وضعیت شهرستان از نظرشیوع بیماری کرونا در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.