خیرین شهرستان سردشت در برابر کرونا ویروس پای کار آمدند

خیرین  شهرستان سردشت در برابر کرونا ویروس پای کار آمدند
خیرین شهرستان سردشت برای پیشبرد بهتر برنامه های پیشگیری و درمان بیماری کرونا ویروس به یاری ستاد مقابله با کرونای شهرستان شتافتند. و آمادگی خود را برای تامین نیازهای بهداشتی و درمانی اعلام کردند.

فرماندار شهرستان سردشت صبح امروزدر جلسه ای که با حضور منتخب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شهرستان سردشت و پیرانشهر،امام جمعه سردشت وجمعی از خیرین این دو شهرستان برگزار شد،گفت:ستادپیشگیری از کرونا دراستان با در نظر گرفتن مصدومین شیمیایی وآسیب پذیری بیشتر آنان در برابر بیماری کرونا نگاه ویژه ای به این شهرستان داشته و حمایت های زیادی انجام داده است.

اقصی نخشی پور با اشاره به اقدامات انجام شده گفت: بیمارستان سیار مستقر شده و نقاهتگاهی برای مراقبت از بیماران ترخیص شده تعبیه شده است.

وی افزود:اکیپ های بازرسی در سه محور منتهی به شهرستان مستقر شده اند و تا حد امکان ترددها محدود شده و افراد مشکوک نیز به قرنطینه برده می شوند.

نحشی پور خاطر نشان کرد که تمامی ادارات و ارگانهای شهرستان برای مقابله با شیوع این بیماری بسیج شده اند وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 400 بسته اقلام بهداشتی در بین جانبازان شیمیایی توزیع شده،افزود:درحال رایزنی هستیم تا متناسب با نیاز شهرستان بویژه جانبازان شیمیایی اقلام بهداشتی و درمانی دریافت کنیم.

وی خواستار همراهی و همکاری مادی و معنوی خیرین شدوبیان داشت :گذرازاین شرایط عزم همگان را می طلبدولازم است مردم و بویژه خیرین همراستا با دولت پای کار بیایند تا بتوانیم براین مشکل فایق آییم و کرونا را شکست دهیم.

خیرین شهرستان و منتخب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همراهان ایشان از شهرستان پیرانشهر و اعضای سازمانهای مردم نهاد با صراحت همدلی و همراهی خویش را اعلام نمودندو اظهار داشتند که برای رفع این بحران درکنار دولت و مسولین خواهند بود واز هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

شایان ذکراست هرکدام از اعضای حاضر در جلسه مبالغی را جهت کمک به مجمع خیرین سلامت متعهد شدند.