شهرستان سردشت ۲۲ میلیارد و‌۵۶۶ میلیون تومان تسهیلات اشتغال روستایی عشایری جذب کرده است

شهرستان سردشت ۲۲ میلیارد و‌۵۶۶ میلیون تومان تسهیلات اشتغال روستایی عشایری جذب کرده است
سرپرست فرمانداری سردشت گفت: تا کنون تسهیلات اشتغال روستایی عشایری برای ۱۹۳ طرح به مبلغ ۲۲ میلیارد و‌۵۶۶ میلیون تومان در این شهرستان پرداخت شده است.

شهرستان سردشت ۲۲ میلیارد و‌۵۶۶ میلیون تومان تسهیلات اشتغال روستایی عشایری جذب کرده است

سرپرست فرمانداری سردشت گفت: تا کنون  تسهیلات اشتغال روستایی عشایری برای ۱۹۳ طرح به مبلغ ۲۲ میلیارد و‌۵۶۶ میلیون تومان در این شهرستان پرداخت شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری، اقصی نخشی پور در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان که با حضور متقاضیان تسهیلات برگزار شد، گفت: با اجرای طرحهای اشتغال روستایی عشایری تا کنون برای ۳۴۴ نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در اشتغال فراگیر نیز برای ۳ طرح بالغ بر یک میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و برای ۲۱ نفر نیز شغل ایجاد شده است.

در ادامه این جلسه مشکلات طرحهای که در کارگروه اشتغال تصویب شدند ولی در مراحل اجرایی بویژه در مرحله دریافت تسهیلات با مشکل مواجه شده اند با حضور متقاضیان بررسی شد.

سرپرست فرمانداری نیز دستورات لازم را برای رفع موانع اجرایی طرحها و تسهیل در فرایند اجرا صادر کرد.

# نظر : 0