احداث بیمارستان صحرایی

بازدید مقامات استانی و شهرستانی از بیمارستان امام خمینی ( ره )

بازدید مقامات استانی و شهرستانی از بیمارستان امام خمینی ( ره )
بازدید مقامات استانی و شهرستانی از بیمارستان امام خمینی ( ره ) جهت احداث بیمارستان صحرایی توسط سازمان امداد و نجات هلال احمر استان آذربایجانغربی

بازدید مقامات استانی و شهرستانی از بیمارستان امام خمینی ( ره ) جهت احداث بیمارستان صحرایی توسط سازمان امداد و نجات هلال احمر استان آذربایجانغربی

 

 

 

 

 

# نظر : 0