بازدید سرپرست فرمانداری سردشت از شهرک صنعتی ربط

سرپرست فرمانداری سردشت صبح امروز یکشنبه در شهرک صنعتی ربط حضور یافت و از واحدهای صنعتی بازدید کرد

"اقصی نخشی پور" در جریان این بازدید از نزدیک در جریانمشکلات واحدهای صنعتی قرار گرفت.