برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی به ریاست 'نوبخت' رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:

امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ ، جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی به ریاست نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، استاندار آذربایجان غربی و با حضور" اقصی نخشی پور"فرماندار شهرستان سردشت و فرمانداران سراسر استان بصورت #ویدیوکنفرانس برگزار گردید.

✍روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت