اولین جلسه "کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان" شهرستان سردشت برگزار شد:

امروز سه شنبه ۲۸ تیرماه جلسه "کمیته مناسب سازی و شورای سالمندان "بطور همزمان به ریاست "اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت " برگزار شد
در ادامه جلسه اعضای حاضر گزارش عملکرد خود را در راستای مناسب سازی ساختمان اداری ارائه دادند.

فرماندار سردشت در این جلسه ضمن تقدیر از اقداماتی که در راستای مناسب سازی اماکن و مناسب سازی صورت گرفته، گفت: این اقدامات کافی نیست و باید بیشتر تلاش کرد تا مشکلات جامعه معلولین و سالمندان به حداقل برسد.

اقصی نخشی پور تاکید کرد همه ادارات زنگ معلولین را نصب و یک نفر را به عنوان رابط معلولین تعیین کنند تا در صورت مراجعه معلولین به امورات آنان رسیدگی کنند.

وی افزود: در بین معلولین افرادی با استعداد و توانمندیهای خاص وجود دارند که باید شناسایی شوند و مورد حمایت قرار گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنانش سالمندان را گنجینه ای از تجربیات خواند و گفت: همه ما در قبال آنان مسئول هستیم و باید مسائل و‌مشکلات آنان را با جدیت پیگیری نماییم.