اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر #سردشت،ربط،میرآباد و نلاس

اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر #سردشت،ربط،میرآباد و نلاس

کمیته تبلیغات واطلاع رسانی ستاد انتخابات فرمانداری شهرستان سردشت