بازدید فرماندار سردشت از کارگاه پرورش زالو در سردشت