27 رجب المرجب سالروز طلوع خورشید درخشان بعثت،به بار نشستن باغ رسالت و برانگیخته شدن پیامبر عظیم اشان اسلام (ص) است:

دکتر نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت با صدور پیامی عید مبعث را به همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت گفت:

دکتر نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت با صدور پیامی عید مبعث را به همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت گفت:
نگارمن که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد 27 رجب المرجب سالروز طلوع خورشید درخشان بعثت،به بار نشستن باغ رسالت و برانگیخته شدن پیامبر عظیم اشان اسلام (ص) است.

 

به شکوه و عظمت پیامبر رحمت و به یمن کرامت آن رحمت للعالمین قلب ها به تسخیر درآمده و شعله های سرکش در ید قدرت او قرار می گیرند. پیامبری که تا اعماق تاریخ بر امت ها و نشانه های بشریت نور روشنائی و فضیلت را گسترانیده و هم اوست که اشرف مخلوقات و سرور کائنات است.

درپایان فرا رسیدن عید سعید مبعث،عید برانگیختگی خاتم فرستادگان حضرت محمد مصطفی (ص)،عید وحی و عید اسلام را به همه مسلمانان و پیروان راستین نبوت در سرتاسر جهان به ویژه مردم شریف و متدین شهرستان سردشت تبریک و تهنیت عرض می نمایم. و از درگاه ایزد منان عزت،سربلندی و سرافرازی  روزافزون اسلام ومسلمین را مسالت می نمایم.

 

                                                                                                                                                        اقصی نحشی پور                       

                                                                                                                                                 فرماندار شهرستان سردشت