استاندار آذربایجان‌غربی: در چهار فصل سال 1401، شاهد کاهش نرخ بیکاری در استان بودیم

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با اجرای مصوبات یکشنبه های حمایت از تولید، 141 واحد راکد و نیمه راکد آذربایجان غربی به چرخه تولید بازگشتند.

محمدصادق معتمدیان در برنامه بزرگراه رادیو اقتصاد با اشاره به ابتکار تشکیل شورای راهبردی تحقق شعار سال در استان، افز‌ود: این شورا با هدف مسئول سازی دستگاههای متولی و تعیین وظایف بخش های حاکمیتی، دولتی، خصوصی و مردمی در راستای اجرای دقیق و صحیح برنامه ها راه اندازی شده است.

وی همچنین از تشکیل 7 کمیته در قالب شورای راهبردی استان خبر داده و خاطرنشان کرد: کمیته های هفتگانه در زمینه های سرمایه گذاری، اشتغال، احیای واحدهای راکد و نیمه راکد، بهره وری، مهار تورم، ارتقاء و توسعه صادرات محصولات کشاورزی و اقتصاد خلاق، برنامه های اجرایی مرتبط با هر دستگاه را در این شورا پیش خواهند برد.

استاندار آذربایجان‌غربی به اجرای طرح یکشنبه های تولید از سال گذشته برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در استان نیز اشاره کرده و افزود: در این طرح یک روز هفته به عنوان یکشنبه های حمایت از تولید و سرمایه گذاری تعیین شده و با همراهی مسئولان اقتصادی استانی و در قالب ستاد تسهیل رفع موانع تولید، در واحدهای صنعتی و تولیدی حضور یافتیم.

وی در ادامه از برگزاری 63 یکشنبه حمایت از تولید در آذربایجان‌غربی خبر داده و اضافه کرد: در قالب یکشنبه های حمایت از تولید، از 132 واحد بازدید به عمل آمده و تا به امروز شاهد تحقق و اجرای 70 درصدی حدود 350 مصوبه این بازدیدها بوده ایم.

معتمدیان در پایان به توفیق 110 درصدی در تحقق تعهدات اشتغالزایی و حمایت از تولید استان در سال گذشته اشاره کرده و گفت: با برنامه ریزی ها و ریل گذاری انجام شده، در چهار فصل سال گذشته، شاهد کاهش نرخ بیکاری در آذربایجان غربی بودیم و در سه فصل همین سال نیز نرخ بیکاری تک رقمی داشتیم.