آیین تودیع و معارفه رئیس جدید اداره راه وشهرسازی سردشت برگزار شد:

🖋به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، آئین تودیع مهندس شهباز رسولی و معارفه ایرج قادری مطلق رئیس جدید را وشهرسازی سردشت، با حضور اقصی نخشی پور فرماندار شهرستان سردشت،پور علی معاونت املاک وحقوق اداره کل راه وشهرسازی استان آذربایجان غربی  در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

🔹️ در آئین با اهدا لوح تقدیر از خدمات ارزنده رسولی تودیع به عمل آمد و قادری مطلق به عنوان رییس جدید راه و شهرسازی سردشت  معرفی شد.