بازدید فرماندارشهرستان سردشت به همراه جمعی از روسای ادارات از پروژه های عمرانی "روستای بیتوش"

بازدید فرماندارشهرستان سردشت به همراه جمعی از روسای ادارات از پروژه های عمرانی "روستای بیتوش"

 

شنبه 29 شهریور1399

 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سردشت